Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dcps

DC Public Schools
 
 
-A +A
Bookmark and Share

DCPS in Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DCPS services for Vietnamese speakers.

DCPS nói ngôn ngữ của bạn!

Chào mừng bạn đến với các trường công lập DC (DCPS). Khi bạn gọi điện hoặc ghé thăm chúng tôi, một nhân viên có thể giúp bạn bằng ngôn ngữ của bạn thông qua một phiên dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại, miễn phí cho bạn.

Nếu bạn cần liên lạc với trường của con bạn hoặc bất kỳ văn phòng DCPS nào bằng ngôn ngữ của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết. Bạn có thể nói cho giáo viên của con bạn, hiệu trưởng của trường, hoặc gọi Đơn vị truy cập ngôn ngữ của DCPS tại (202) 868-6508.

Bạn cũng có thể tải về và in hướng dẫn phụ huynh truy cập ngôn ngữ của mình, trong đó bao gồm một thẻ "Tôi nói". Hãy mang theo thẻ khi bạn đến trường của con bạn hoặc văn phòng DCPS để yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của bạn. Để biết thêm thông tin vui lòng xem video này về các dịch vụ ngôn ngữ sẵn có.

Liên kết nhanh