Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dcps

DC Public Schools
 
 
-A +A
Bookmark and Share

Meeting Your Child’s Medication and Treatment Needs at School in Vietnamese (Tiếng Việt)


Monday, February 9, 2015

Đáp Ứng Nhu Cầu Thuốc Men và Điều Trị Cho Học Sinh Ở Trường Học, Niên học 13-14 

Học Đường Công Lập DC (DCPS) muốn chắc chắn con em của quý vị được khỏe mạnh và an toàn để các em có thể đạt được mức học tập cao nhất ở trường học. DCPS cộng tác với Bộ Y Tế DC (DOH) và Chương Trình Y Tá Chăm Sóc ở Học Đường (School Nurse Program) nhằm bảo đảm cho các em học sinh được khoẻ mạnh trong thời gian ở trường. Nếu con em của quý vị bị bệnh tiểu đường, hen suyễn, dị ứng, hay cần một điều kiện y tế nào khác, xin phụ huynh theo các bước hướng dẫn quan trọng dưới đây để bảo đảm việc nhà trường đáp ứng được các nhu cầu thuốc men và điều trị cho con em của quý vị ở trường học.