Text Resize

-A +A
Bookmark and Share

Special Education Programs and Resource Guide in Vietnamese (Tiếng Việt)


Thursday, September 22, 2016

Chúng tôi rất vui mừng để giới thiệu đến quý vị tập Hướng Dẫn cho các Gia đình về Các Chương Trình và Nguồn Liệu năm học 2014 - 2015.  Hướng dẫn này đã được chuẩn bị để cung cấp cho quý vị - các gia đình phụ huynh của chúng tôi - những thông tin chủ yếu về các chương trình mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các học sinh khiếm tật trong toàn Học Khu.


Viễn ảnh của chúng tôi là trở thành một học khu được chọn lựa của các em học sinh khiếm tật.  Chúng tôi tìm cách để phục vụ cho cộng đồng này thông qua chương trình mạnh mẽ, đội ngũ thầy cô giáo có phẩm chất, và sự tham gia của phụ huynh.  Trong khi tiếp tục cải tiến và phát triển các dịch vụ giáo dục đặc biệt, chúng tôi cũng còn cố gắng hết sức để cung cấp cho các gia đình có các thông tin được cập nhật và tham gia vào tiến trình.    


Điều này có nghĩa là chúng tôi rất muốn được nghe tiếng nói từ quý vị.  Xin đừng chần chờ để liên lạc với Văn Phòng của các thành viên nhóm Giảng Huấn Giáo Dục Đặc Biệt (OSI) khi quý vị có câu hỏi.  Tin tức liên lạc với các chương trình và các trợ giúp của chúng tôi được bao gồm ở phần sau của hướng dẫn này.